Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Оферта - пропозиція про вчинення правочину, в якому викладено основні умови угоди. Цей документ може прийняти або відхилити адресат. У разі прийняття угоди між сторонами починають діяти зазначені умови взаємодії.

1. загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією компанії Інтер-Біз Системс, далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто за допомогою Інтернет-сайту, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://inter-biz.info/ (далі - «Інтернет-сайт»).

Компанія Інтер-Біз Системс створена чоловіками та жінками, людьми, представниками українського НаРоду, ґрунтуючись на Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (United Nations Treaty Series, vol. 999, p. 225–240.), Загальної декларації прав людини, Міжнародних конвенціях організації праці №№ 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, Конституції України, Декларації про державний суверенітет України.

1.2. Моментом прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу послуг/товарів, вважається факт розміщення замовлення Покупцем на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття та визначення

2.1. У цьому договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • «товар» - послуга, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідний предмет;
 • «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для інформування людей, надання пропозицій або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - людина, чоловік, жінка, громадянин, фізична особа, юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених у цьому договорі.
 • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів чи послуг Покупцем, оформлення та підтвердження замовлення.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність або користування Покупця послугу/товар, що вказується для кожного окремого випадку на Інтернет-сайті Продавця індивідуально, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти послугу/товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів та послуг на Інтернет-сайті, у тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем послуг/товарів на Інтернет-сайті Продавця;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення на Інтернет-сайті Продавця;
 • самостійний вибір кращого способу оплати на Інтернет-сайті Продавця;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого на Інтернет-сайті Продавця;
 • обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлень

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар чи послугу, представлений на Інтернет-сайті Продавця та наявний.

4.2. Кожна позиція товару чи послуги може бути представлена у замовленні у будь-якій кількості, якщо не вказано інше.

4.3. При замовленні товару або послуги та відсутності можливості його поставки або виконання в даний момент, з технічних причин або надзвичайних обставин, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (телефоном або електронною поштою).

4.4. При настанні події п. 4.3 Покупець може замінити обраний товар чи послугу аналогічною моделлю / послугою аналогічної значущості, відмовитися від цього товару чи послуги або заморозити замовлення (обговорити з менеджером як і на яких умовах він може бути виконаний).

5. Порядок оплати замовлення

Накладений платіж

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії або в іншому пункті видачі/обміну товару на валюту гривні, запропонованим транспортною компанією способом.

5.2. У разі не надходження коштів Інтернет-сайт залишає за собою право анулювати замовлення, але не раніше 4-х днів з моменту його формування.

На банківський рахунок

5.3. Оплата здійснюється у гривнях на розрахунковий рахунок компанії перед отриманням товару чи послуги.

5.4. При надходженні коштів у повному обсязі Продавець залишає за собою право анулювати замовлення, але не раніше 4-х днів з моменту його формування.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка стосується виключно товарів, придбаних на цьому Інтернет-сайті та здійснюється до складів транспортних компаній, де й проводиться видача замовлення.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи: рахунок та акт виконаних робіт, якщо вони були запрошені заздалегідь.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-сайті;
 • отримати необхідні документи на товар або послугу;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором, Міжнародними Договорами, зазначеними у п.1, та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;
 • за збереження послуги або її окремої частини на носіях Продавця.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору, якщо оплату здійснено частково, а не в повному обсязі. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам. А якщо послуга чи товар сплачено, то ризик та витрати лягають на обидві Сторони пропорційно.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://inter-biz.info/, в розділі Новини компанії.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у рамках ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого на Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу.

9.5. Фактичною датою електронної угоди між Продавцем та Покупцем є фактичний день, місяць та рік прийняття умов.

9.6. Використання Інтернет-сайту для перегляду інформації про товар або послугу, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару, що придбано на цьому Інтернет-сайті провадиться відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару, придбаного на цьому Інтернет-сайті, здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-сайт повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

11. Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання Покупцем згоди через встановлення відповідного прапора в електронній формі замовлення про прийняття Договору публічної оферти.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Покупця та продавця до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів, якщо вони були сплачені.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним Міжнародним Законом із п.1 та законодавством України.

Loading...
Цей сайт захищений reCAPTCHA на якому застосовуються Політика конфіденційності та Умови користування Google.

Новини та події компанії

Ми публікуємо лише те, що вам може знадобитися, а не все поспіль, і при цьому вся інформація перед публікацією уважно перевіряється.

Що таке органічний трафік, для чого він потрібен, як зрозуміти його якість та інструменти його збільшення

Читати далі

Можливість розширення додаткових зовнішніх ефектів у власному дизайні сайтів від Інтер-Біз

Читати далі

Акційна пропозиція на додавання сайту до Google Analytics, Google Search Console та створення профілю компанії до Google Business

Читати далі