Сповіщення про волевиявлення Наталіі

Сповіщення про волевиявлення Наталіі

Повідомлення про волевиявлення, самостійну ідентифікацію та самовизначення Жен[чини]

На підставі Волевиявлення на день 26, місяця вересня, дві тисячі двадцять першого року від Різдва Христового (26.09.2021) Наталія проголосила свою волю та відновила свою правосуб'єктність.

У Волевиявленні Наталія оголосила, що вона з народу, Жива Жен[Чина], названа своїм батьком і своєю матір'ю власним ім'ям Наталія, за Батьком Георгіївна, зі Славного Роду Буданових, володіючи даною Богом Живою Душею, свободою Волі, Світлим Розумом, Абсолютною Любов'ю, совістю, честю, гідністю, а також правосуб'єктністю, дієздатністю, особистою недоторканністю, з доброї волі живе за Вселенськими Конами Світобудови, які є найвищими, могутніми і непохитними правилами, що об'єднують Людину і Всесвіт. Жен[Чина] Наталія відновила всі титули дані їй по праву народження: суверен, бенефіціар, кредитор, генеральний виконавець, забезпечена сторона і є власником векселя І-ЖА № 344418. Також вона є розпорядником, вигодонабувачем усіх інтелектуальних даних та авторських прав пов'язаних з юридичною та/або фізичною особою персони та всіх персональних та біометричних даних [Буданова Наталія Георгіївна®]©TM.

З моменту Волевиявлення, категорично забороняється застосовувати до ©:Наталіі з Роду Буданових: всі презумпції та фікції; приєднувати чи ототожнювати ©:Наталію з Роду Буданових: до фізичної особи / фізособи (Canons of Positive Law: Canons 1509-1514, 1517), що є приниженням гідності та честі та занижує людину в правовому статусі, як суб'єкта міжнародного публічного права; збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, оновлювати, обробляти, використовувати, розповсюджувати та транслювати третім особам Суверенні дані ©:Наталіі з Роду Буданових: та персональні дані ПЕРСОНИ, що ґрунтуються на її Родовій спадщині - іменами, якими названа живими батьками, включаючи транскордонну передачу.

Усі, хто перешкоджає прийняттю та визнанню волевиявлення Жен[Чини], хто приєднує чи ототожнює ©:Наталію з Роду Буданових: з фізичною особою, презумпціями та фікціями, автоматично тягне за собою персональну відповідальність, згідно з Міжнародними договорами (Конвенції, Декларації та Пакти) та акцепт – негайне покриття витраченого найдорожчого і не заповнюваного для Наталіі ресурсу – часу. Цінність однієї витраченої хвилини дорівнює одній унції золота/золото 999 проби. Жен[чина] Наталія залишає за собою право зміни одиниці розрахунку за одну хвилину часу, це її вільний вибір та це її воля.

У своєму волевиявленні Жива Жен[Чина] Наталія анулює договори, які не були повністю розкриті або де свідомо приховані всі умови контракту, все, що порушує Кони Світобудови, всі дії, рішення, прийняті будь-ким, у всі часи, у всіх просторах, світах і часі щодо неї , Божій та Суверенній Людині Живонародженої з власним ім'ям © Наталія від Створення Світобудови та на Віки Вічні.

Про що засвідчили троє людей з Народу: Муж[чина] Віктор, Жен[чина] Валентина та Жен[чина] Ольга.

Волевиявлення було оголошено без шкоди для Наталії та її Роду, що має чинність у судах, арбітражі, трибуналах як належне свідчення, докази та факти титулу суверена та самовизначення Живої Жен[Чини] з повними правами та свободами.

Жен[Чина] названа ім'ям Наталія жива з самого народження, і не зникла безвісти – ні на морі, ні на суші, ні в повітрі, з'явилася на світ живою в день 27 (двадцять сьомий), місяця грудня, року 1978 (1977) в НДР, Німецькій Демократичній Республіці, в місті Магдебург, про що засвідчили: акушерка, тато Георгий та мама Валентина живонародженої дівчинки Наталіі.

Жен[Чина] Наталія дієздатна, доброчесна і справедлива, яка не визнає посередників між нею та Творцем.

Жива Жен[Чина] Наталія затвердила цей документ у день 27 (двадцять сьомий) місяця вересня 2021 року (дві тисячі двадцять першого) року від Різдва Христового та навіки.

З вірою у взаєморозуміння, благо, достаток і свободу всіх живих істот на планеті Земля, у справедливість, добро, Кони Всесвіту та абсолютне, найвище та безперервне право всіх Муж[Чин], Жен[Чин] та їх чад на гідне та щасливе життя.

Будь-яке використання тексту повідомлення про волевиявлення можливе лише після отримання усного або письмового дозволу від його власника. Трактувати текст цього повідомлення про прояв волі має право лише його автор та повідомлення. Усі права захищені авторським правом.

Заперечення приймаються 30 днів з моменту публікації, письмово за адресою а/с 2817, відділення Укрпошти 49044, Дніпро́, до запитання.

Без шкоди. Без обороту на Наталію, її Рід та її сім'ю, без обороту на їхнє майно.

Підстави волевиявлення

1. Загальна декларація прав народів

Стаття 5 (Розділ Право на політичне самовизначення). Кожен народ має непорушне і невід'ємне декларація про самовизначення. Він визначає цілком вільно свій політичний статус, без будь-якого зовнішнього іноземного втручання.

2. Загальна декларація прав людини

Стаття 6. Кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

3. Європейська конвенція з прав людини

Стаття 1. Зобов'язання шанувати права людини. Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права та свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.

Стаття 13. Право на ефективний засіб правового захисту. Кожен, чиї права і свободи, визнані цією Конвенцією, були порушені, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено.

Стаття 14. Заборона дискримінації. Використання прав і свобод, визнаних у цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, приналежності до національних меншин.

Стаття 17. Заборона зловживання правами. Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитися як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на відміну будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому. обсязі, ніж передбачено Конвенцією.

4. Конституція України (як договірний траст)

Стаття 3. Людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 9. Діючі міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладання міжнародних договорів, що суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Відповідальність за порушення прав Жен[чини]

Компетентна особа з зобов'язаннями до виконання несе та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Наталією та за порушення його прав. Усі, хто приєднаний до комерційного права, повинен знати Єдиний торговий кодекс UCC, який регламентує комерційне право і має розуміти, що кредитор Жен[Чина] Наталія вимагає покарання всіх, хто підтримує злочинні накази, всіх, хто не визнає його правосуб'єктність і всіх, хто завдає йому шкоди (моральної чи матеріальної). Тому кожен порушник міжнародних договірних відносин буде внесений до UCC-1 "Декларація фактів" як боржник і понесе матеріальну відповідальність у повному обсязі.

Відповідальність персональна, майнова та Родова (до сьомого коліна) без строку давності та Нюрнберзький трибунал за злочин проти людства, стосується кожного, хто вчиняє протиправні дії: від фізособи, юрособи до посадової особи з виконанням зобов'язань або державного службовця або особи, яка його замінює!

Loading...
Цей сайт захищений reCAPTCHA на якому застосовуються Політика конфіденційності та Умови користування Google.

Новини та події компанії

Ми публікуємо лише те, що вам може знадобитися, а не все поспіль, і при цьому вся інформація перед публікацією уважно перевіряється.

Розкажемо, що таке HTTPS і чому він потрібен для сайту, який на перший погляд його не вимагає.

Читати далі

Українцям терміново необхідно увімкнути основну державну мову на своєму сайті, а при її відсутності додати її, оскільки 16 липня 2022 року спливає …

Читати далі

Ми вирішили підтримати український бізнес! Виробників та ремісників, які продовжують виробництво як життєво важливих продуктів харчування, так і …

Читати далі