Сповіщення про волевиявлення Наталіі

Сповіщення про волевиявлення Наталіі

Повідомлення про волевиявлення, самостійну ідентифікацію та самовизначення

Жена Чина, ЖенЧина, Жінка - це равнозначні поняття у цьому документі, що складено на основі Волевиявлення-Аффідевіту, який не було спростовоно на протязі 30 діб, тому він набирає силу Закону від жінки у міжнародному правовому полі звичаєвого права.

На підставі Волевиявлення у день 26 кололіта Рахматъ, сім тисяч п'ятсот тридцятого літа від Створення Світу у Зоряному Храмі  [26 вересня 2021 року від Різдва Христова, 26.09.2021 р.], Наталія проголосила свою волю та поновила свою правосуб'єктність.

У Волевиявленні Наталія оголосила, що вона з наРоду, що живе на українських землях та втілює задум ПершоТворця, є Жен[Чина], названа своїм батьком і своєю матір'ю власним ім'ям Наталія, по Батькові Георгіївна, зі Славного Роду Буданових, володіючи даною Творцем Живою Душею, свободою Волі, Світлим Розумом, Абсолютною Любов'ю, совістю, честю, гідністю, а також правосуб'єктністю, дієздатністю, особистою недоторканністю, з доброї волі взаємодіє за Вселенськими Конами Світобудови, які є найвищими, могутніми і непохитними правилами, що об'єднують людину і Всесвіт. Жен[Чина] Наталія відновила всі титули дані їй по праву народження: суверен, бенефіціар, кредитор, генеральний виконавець, забезпечена сторона і є власником векселя І-ЖА № 344418. Також вона є розпорядником, вигодонабувачем усіх інтелектуальних даних та авторських прав пов'язаних з юридичною та/або фізичною особою персони та всіх персональних та біометричних даних [Буданова Наталія Георгіївна®]©TM.

З моменту Волевиявлення, категорично забороняється застосовувати до ©:Наталіі з Роду Буданових: всі презумпції та фікції, облікові записи або числові значення; приєднувати чи ототожнювати ©:Наталію з Роду Буданових: до фізичної особи / фізособи (Canons of Positive Law: Canons 1509-1514, 1517), що є приниженням гідності та несе за собою відповідальність за невиконання Закону від Жінки  ©:Наталіі в правовому статусі - суб'єкт міжнародного публічного права; збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, оновлювати, обробляти, використовувати, розповсюджувати та транслювати третім особам Суверенні та авторські дані ©:Наталіі з Роду Буданових:, персональні дані ПЕРСОНИ, включаючи транскордонну передачу, що ґрунтуються на її Родовій спадщині - іменах, якими ©:Наталія названа рідними батьками.

Усі, хто не визнає Волевиявлення-Аффідевіт Жен[Чини], хто приєднує чи ототожнює ©:Наталію з Роду Буданових: з фізичною особою, презумпціями та фікціями або з цифрами, погоджується на персональну відповідальність, згідно з Міжнародними договорами (Конвенції, Декларації та Пакти) та акцептує негайне покриття витраченого найдорожчого і не поновлювального для Наталіі ресурсу – часу. Цінність однієї витраченої хвилини дорівнює одній тройській унції золота (золото 999 проби). Жен[чина] Наталія залишає за собою право зміни одиниці розрахунку за одну хвилину часу, це її вільний вибір та це її воля.

У своєму волевиявленні Жен[Чина] Наталія анулює договори, які не були повністю розкриті або де свідомо приховані всі умови контракту, все, що порушує Кони Світобудови, всі дії, рішення, прийняті будь-ким, у всі часи, у всіх просторах, світах і часі щодо неї , Доньці Творця та Суверенній Людині Живонародженої з власним ім'ям © Наталія від Створення Світобудови та на Віки Вічні.

Про що засвідчили троє людей з Народу: Муж[чина] Віктор, Жен[чина] Валентина та Жен[чина] Ольга.

Волевиявлення-Аффідевіт було оголошено без шкоди для Наталії та її Роду, що має чинність у судах, арбітражах, трибуналах як належне свідчення, докази та факти титулу суверена та самовизначення Жен[Чини] з повними правами та свободами.

Жен[Чина] названа ім'ям Наталія народилася здоровою дівчинкою на суші, на континенті Евразія в день 27 кололіта Бєйлєтъ, сім тисяч чотириста вісімдесят сьомого літа вд Створення Світу у Зоряному Храмі, [27 грудня 1978 року від Різдва Христова, 27.12.1978 р.], в НДР, Німецькій Демократичній Республіці, в місті Магдебург, про що засвідчили: акушерка, тато Георгий та мама Валентина живорожденной дівчинки Наталіі.

Жен[Чина] Наталія дієздатна, доброчесна і справедлива, і не визнає посередників між нею та Творцем.

Жива Жен[Чина] Наталія затвердила цей документ у день 27 кололіта Рахматъ, сім тисяч п'ятсот тридцятого літа вд Створення Світу у Зоряному Храмі  [27 вересня 2021 року від Різдва Христова, 27.09.2021 р.], від нині та навіки вічні.

З вірою у взаєморозуміння, благо, достаток і свободу всіх живих душ на планеті Земля, у справедливість, добро, Кони Всесвіту та абсолютне, найвище та безперервне право всіх Муж[Чин], Жен[Чин] та їх чад на гідне та щасливе життя і нині і у майбутньому.

Будь-яке використання тексту Сповіщення про волевиявлення можливе лише після отримання усного або письмового дозволу від його власника. Трактувати текст цього Сповіщення про прояв волі має право лише його автор. Усі права захищені авторським правом.

Заперечення приймаються 30 днів з моменту публікації, письмово за адресою а/с 2817, відділення Укрпошти 49044, Дніпро́, до запитання.

Без шкоди. Без обороту на Наталію, її Рід та її сім'ю, без обороту на їхнє майно.

Підстави волевиявлення

1. Загальна декларація прав народів

Стаття 5 (Розділ Право на політичне самовизначення). Кожен народ має непорушне і невід'ємне декларація про самовизначення. Він визначає цілком вільно свій політичний статус, без будь-якого зовнішнього іноземного втручання.

2. Загальна декларація прав людини

Стаття 6. Кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

3. Європейська конвенція з прав людини

Стаття 1. Зобов'язання шанувати права людини. Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права та свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.

Стаття 13. Право на ефективний засіб правового захисту. Кожен, чиї права і свободи, визнані цією Конвенцією, були порушені, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено.

Стаття 14. Заборона дискримінації. Використання прав і свобод, визнаних у цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, приналежності до національних меншин.

Стаття 17. Заборона зловживання правами. Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитися як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на відміну будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому. обсязі, ніж передбачено Конвенцією.

4. Конституція України (як договір взаємодії на українських землях)

Стаття 3. Людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 9. Діючі міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладання міжнародних договорів, що суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Відповідальність за порушення прав Жен[Чини]

Компетентна особа з зобов'язаннями до виконання несе та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Наталією та за порушення її прав. Усі, хто приєднаний до комерційного права, приєднується та погоджується з Єдиним торговим кодексом UCC, який регламентує комерційне право і розуміє, що кредитор Жен[Чина] Наталія вимагає покарання всіх, хто підтримує злочинні накази, всіх, хто не визнає її правосуб'єктність і всіх, хто завдає їй шкоди (моральної чи матеріальної). Тому кожен порушник міжнародних договірних відносин буде внесений до UCC-1 "Декларація фактів" як боржник і понесе матеріальну відповідальність у повному обсязі.

Відповідальність персональна, майнова та Родова (до сьомого коліна) без строку давності та Нюрнберзький трибунал за злочини проти людства!!!! Стосується кожного, хто вчиняє протиправні дії: від фізособи, юрособи до посадової особи з виконанням зобов'язань або державного службовця або особи, яка його замінює!

Loading...
Цей сайт захищений reCAPTCHA на якому застосовуються Політика конфіденційності та Умови користування Google.

Новини та події компанії

Ми публікуємо лише те, що вам може знадобитися, а не все поспіль, і при цьому вся інформація перед публікацією уважно перевіряється.

Що таке органічний трафік, для чого він потрібен, як зрозуміти його якість та інструменти його збільшення

Читати далі

Можливість розширення додаткових зовнішніх ефектів у власному дизайні сайтів від Інтер-Біз

Читати далі

Акційна пропозиція на додавання сайту до Google Analytics, Google Search Console та створення профілю компанії до Google Business

Читати далі