Повідомлення про волевиявлення Дмитра

Сповіщення про волевиявлення Дмитра

Сповіщення про волевиявлення, самостійну ідентифікацію та самовизначення Муж[чини]

На підставі Волевиявлення на день 26, місяця вересня, дві тисячі двадцять першого року від Різдва Христового (26.09.2021) Дмитро проголосив свою волю та відновив свою правосуб'єктність.

У Волевиявленні Дмитро виклав, що він Жива Людина з Народу, Муж[чина], названий Ім'ям Дмитро, ім'я Батька Валерій, зі Славного Роду Мальцевих, володіючи даною Богом Живою Душею, свободою Волі, Світлим Розумом, Абсолютною Любов'ю, совістю, честю, гідністю, а також правосуб'єктністю, дієздатністю, особистою недоторканністю, з доброї волі і Вселенським Конам Світобудови, які є найвищими, наймогутнішими і поєднуючими Людину і Всесвіт. Муж[чина] Дмитро повернув собі всі титули, дані йому за правом народження: суверен, бенефіціар, кредитор, генеральний виконавець, забезпечена сторона і є власником векселя IV-ET №272502. Також він є розпорядником, вигодонабувачем всіх інтелектуальних даних та авторських прав пов'язаних з юридичною та/або фізичною особою персони та всіх персональних та біометричних даних [Мальцев Дмитро Валерійович®]©TM.

З моменту Волевиявлення, категорично забороняється застосовувати до ©:Дмитра з Роду Мальцевих: всі презумпції та фікції; приєднувати чи ототожнювати ©:Дмитра з Роду Мальцевих: до фізичної особи / фізособи (Canons of Positive Law: Canons 1509-1514, 1517), що є приниженням гідності та честі та занижує людину у правовому статусі, як суб'єкта міжнародного публічного права; збирати, зберігати, реєструвати, накопичувати, адаптувати, змінювати, оновлювати, обробляти, використовувати, розповсюджувати та транслювати третім особам Суверенні дані ©:Дмитра з Роду Мальцевих: та персональні дані ПЕРСОНИ, що засновані на його Родовому імені, включаючи транскордонну передачу.

Усі, хто перешкоджають прийняттю та визнанню волевиявлення Муж[чини], хто приєднує чи ототожнює ©:Дмитра з Роду Мальцевих: з фізичною особою, презумпціями та фікціями, автоматично тягне за собою персональну відповідальність, згідно з Міжнародними договорами (Конвенції, Декларації та Пакти) та акцепт – негайне покриття витраченого найдорожчого і не заповнюваного для Дмитра ресурсу – часу цінність однієї витраченої хвилини дорівнює одному граму золота 999 проби. Муж[чина] Дмитро залишає за собою право зміни одиниці розрахунку за одну хвилину часу, це його вільний вибір та це його воля.

В своем волеизъявлении Живий Муж[чина] Дмитро анулює договори, які не були повністю розкриті або де свідомо приховані всі умови контракту, все, що порушує Кони Світобудови, всі дії, рішення, прийняті будь-ким, у всі часи, у всіх просторах, світах і часі щодо нього, Божій та Суверенній Людині Живонародженій з власним ім'ям ©Дмитро від Створення Світобудови та на Повіки Вічні.

Про що засвідчили троє людей з Народу: Муж[чина] Віктор, Жен[чина] Валентина та Жен[чина] Ольга. Волевиявлення було оголошено без шкоди для Дмитра і його Роду, що має чинність у судах, арбітражі, трибуналах як належне свідчення, докази та факти титулу суверена та самовизначення Живого Муж[чини] з повними правами та свободами.

Муж[чина] з ім'ям Дмитро живий з народження, і не зникли безвісти – ні на морі, ні на суші, ні в повітрі, народився живим у день 27 (двадцять сьомий), місяця квітня, року 1983 (Одна тисяча дев'ятсот вісімдесят третього) в РРФСР, Новосибірській області, Іскітимському районі, районному селищі Ліньове, про що засвідчили: акушерка, тато та мама Ольга чада живонародженого.

Муж[чина] Дмитро дієздатний, доброчесний і справедливий, який не визнає посередників між ним і Творцем.

Живий Муж[чина] з ім'ям Дмитро затвердив цей документ у день 27 (двадцять сьомий) місяця вересня 2021 року (дві тисячі двадцять першого) року від Різдва Христового та навіки.

З вірою у взаєморозуміння, благо, достаток і свободу всіх живих істот на планеті Земля, у справедливість, добро, Кони Всесвіту та абсолютне, найвище та безперервне право всіх Муж[чин], Жен[чин] та їх чад на гідне життя.

Будь-яке використання тексту повідомлення про волевиявлення можливе лише після отримання усного або письмового дозволу від його власника. Трактувати текст цього повідомлення про волевиявлення має право лише його автор та повідомлення. Усі права захищені авторським правом. Заперечення приймаються письмово за адресою а/с 2817, відділення Укрпошти 49044, Дніпро́, до запитання.

Без шкоди. Без обороту на Дмитра та його сім'ю, без обороту на їхнє майно.

Підстави волевиявлення

1. Загальна декларація прав народів

Стаття 5 (Розділ Право на політичне самовизначення). Кожен народ має непорушне і невід'ємне декларація про самовизначення. Він визначає цілком вільно свій політичний статус, без будь-якого зовнішнього іноземного втручання.

2. Загальна декларація прав людини

Стаття 6. Кожна людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

3. Європейська конвенція з прав людини

Стаття 1. Зобов'язання шанувати права людини. Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права та свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.

Стаття 13. Право на ефективний засіб правового захисту. Кожен, чиї права і свободи, визнані цією Конвенцією, були порушені, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено.

Стаття 14. Заборона дискримінації. Використання прав і свобод, визнаних у цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, приналежності до національних меншин.

Стаття 17. Заборона зловживання правами. Жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитися як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на відміну будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому. обсязі, ніж передбачено Конвенцією.

4. Конституція України (як договірний траст)

Стаття 3. Людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 9. Діючі міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладання міжнародних договорів, що суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Відповідальність за порушення прав Муж[чини]

Компетентна особа з зобов'язаннями до виконання несе та бере на себе повну посадову, особисту та комерційну відповідальність за свої вчинки перед Дмитром та за порушення його прав. Усі, хто приєднаний до комерційного права, повинен знати Єдиний торговий кодекс UCC, який регламентує комерційне право і має розуміти, що кредитор Муж[чина] Дмитро вимагає покарання всіх, хто підтримує злочинні накази, всіх, хто не визнає його правосуб'єктність і всіх, хто завдає йому шкоди (моральної чи матеріальної). Тому кожен порушник міжнародних договірних відносин буде внесений до UCC-1 "Декларація фактів" як боржник і понесе матеріальну відповідальність у повному обсязі.

Відповідальність персональна, майнова та Родова (до сьомого коліна) без строку давності та Нюрнберзький трибунал за злочин проти людства, стосується кожного, хто вчиняє протиправні дії: від фізособи, юрособи до посадової особи з виконанням зобов'язань або державного службовця або особи, яка його замінює!

Loading...
Цей сайт захищений reCAPTCHA на якому застосовуються Політика конфіденційності та Умови користування Google.

Новини та події компанії

Ми публікуємо лише те, що вам може знадобитися, а не все поспіль, і при цьому вся інформація перед публікацією уважно перевіряється.

Що таке органічний трафік, для чого він потрібен, як зрозуміти його якість та інструменти його збільшення

Читати далі

Можливість розширення додаткових зовнішніх ефектів у власному дизайні сайтів від Інтер-Біз

Читати далі

Акційна пропозиція на додавання сайту до Google Analytics, Google Search Console та створення профілю компанії до Google Business

Читати далі